Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Arbetsutskott

Arbetsutskottets främsta uppgift är att bereda ärenden som ska behandlas vid Kyrkorådets sammanträden, utom de ärenden som bereds av Kyrkogårds- och fastighetsutskottet. Utskottet är församlingens personalorgan och företräder som sådan församlingen som arbetsgivare och tecknar bindande avtal. Kyrkoherden har rätt att delta i överläggningarna, men har inte beslutanderätt.

 

Mandatperiod 2014-2017

Ordförande
Rune Janbom

Vice ordförande
Lars-Gunnar Frisk

Ledamöter
Lars-Gunnar Frisk
Rune Janbom
Kristina Pihl-Andersson
Ingeborg Johnson
Birgitta Funcke

Personliga ersättare
Inghar Främberg
Berit Olsén
Kent Almertz
Inghar Främberg
Berit Olsén