Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Arbetsutskott

Arbetsutskottets främsta uppgift är att bereda ärenden som ska behandlas vid Kyrkorådets sammanträden, utom de ärenden som bereds av Kyrkogårds- och fastighetsutskottet. Utskottet är församlingens personalorgan och företräder som sådan församlingen som arbetsgivare och tecknar bindande avtal. Kyrkoherden har rätt att delta i överläggningarna, men har inte beslutanderätt.

 

Mandatperiod 2018-2021

Ordförande
Lars-Gunnar Frisk

Vice ordförande
Ingeborg Johnsson

2:e vice ordförande
Kristina Pihl Andersson

Personliga ersättare
Ove Larsson
Camilla Lundgren
Ove Larsson