Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

 

Budget och verksamhetsuppföljning

Alla församlingar drivs som egna ekonomiska enheter, och har inget med varandras ekonomi att göra. Vi har ett stort ansvar och är ödmjuka inför uppgiften att förvalta dessa pengar på bästa sätt. Vi har en öppen redovisning där förtroendevalda och anställda är medvetna om att vi har ansvar för gemensamma medel och att de skall komma till nytta där de mest behövs.

 

Budget 2019

Budget 2020

Budgetförslag 2021

Årsredovisning 2019

Verksamhetsuppföljning 2019