Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Vad gör vi för åtgärder i dessa Coronatider?

Covid-19 klassas av smittskyddslagen som ett ”allmänfarligt och samhällsfarligt virus och kräver extraordinära smittskyddsåtgärder”. Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer.


Uppdaterat 2020-03-27

Idag kom nya rekommendationer från folkhälsomyndigheten, som innebär att sammankomster skall begränsas till ett maxantal på 50 personer. Vi gör bedömningen att detta inte förändra något i vårt agerande just nu, mer är att vi självklart kommer vara extra noga med antalet på våra gudstjänster. Många väljer redan nu att ta del av gudstjänster och andakter på annat sätt, till exempel via Facebook och radio. 

Observera att dop, vigsel och begravning är gudstjänster och räknas därför som offentliga sammankomster. Det innebär att endast 50 personer får vara närvarande i kyrkan, inklusive präst, musiker, begravningsentreprenör etc.

Uppdat: 2020-03-20

Vi firar gudstjänst som vanligt, men kommer från och med nu ej servera kyrkkaffe. Öppettiderna i S:t Nicolai kyrka kommer utökas till mån-lör. Detta för att öppna kyrkorummet för dem som har behov av att tända ljus eller be.  Öppettiderna kan variera, men kommer i regel vara mellan 10.00-15.00. För aktuella öppettider för veckan läs i kalendern på hemsidan alt. i predikoturerna i NLT. Vi kommer i så stor utsträckning som möjligt bemanna kyrkan dessa tider. Det finns kontaktuppgifter i kyrkan till präster och diakoner om man önskar en personlig kontakt.

Vi finns här för Dig om du känner oro och behöver någon att prata med. Ring församlingskansliet på 0510-684 00 så förmedlar de kontakten vidare.

Vi pausar de flesta av våra ordinarie verksamheter på grund av att många av deltagarna tillhör riskgrupper.

Utöver gudstjänster är du välkommen till Öppen dörr på måndagar mellan kl. 10.00-15.00 i Nicolaigården.

2020-03-13

I nuläget innebär det att vi från och med nu ställer in andakter och gudstjänster på äldreboenden av hänsyn till de boende. Smittskyddet i Västra Götaland trycker hårt på att det är var och ens ansvar att inte smitta andra. Av hänsyn till både patienter, anställda och volontärer på Lidköpings sjukhus har sjukhuskyrkan valt att pausa volontärernas besök på avdelningarna.

Vi firar gudstjänst som vanligt, men vi undviker handslaget i fridshälsningen och önskar att man undviker att dricka ur bägaren utan istället tar emot brödet i handen och doppar i vinet. Vi ökar också handhygienen hos alla som hanterar nattvardsgåvorna.

Rekommendationen är att undvika närkontakt och i så stor utsträckning som möjligt hålla 1.5 m avstånd till andra människor.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter. För Lidköpings församling innebär det först och främst att vår personal uppmanas vara hemma från arbetet även vid mildare luftvägssymtom för att undvika smittspridning.

Vi uppmanar även alla som deltar i någon utav församlingens verksamheter eller förrättningar att stanna hemma vid minsta lilla symtom, oavsett om det gäller en begravning, en körövning eller en öppen barngrupp. 

I övrigt följer vi utvecklingen och vidtar nya åtgärder vid behov.