Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Församlingskår

Församlingskåren är en lokalavdelning av Svenska kyrkans lekmannaförbund. Kårens strävan är att fler människor skall bli delaktiga i församlingsgemenskapen, kunna föra ut evangeliet i vardagslivet, kunna påverka kyrkans framtidsfrågor osv.


Kårens möten är förlagda till varannan måndag jämna veckor mellan kl. 17-19 i Nicolaigården, höst- och vårtermin. Program för varje gång är inledning, föredrag av någon inbjuden gäst, kaffe och sedan avslutning.

Märk väl - att mötena är till för alla, även icke medlemmar. Kårens sammankomster står att läsa om under församlingens predikoturer i NLT. 

Mer information kan lämnas av ordförande Berit Rydén, tel. 0510-620 93

Höstens program

4 september
Studiebesök på Södra begravningsplatsen
Jonny Leandersson, samling vid parkeringsplatsen

18 september
"Psaltaren i nöd och lust"

Bibelstudium med Anders Kjellqvist
Berit Rydén & Ingrid Broberger

2 oktober
"Ung i den världsvida kyrkan"
Månia Bengtsson berättar.
Karin Hansson & Christina Wetteryd

16 oktober  Obs. tiden 18.00
Internationella gruppen
Monica Forsner om mentormammor och om en diakonicentral i Sydafrika
Maria Ågren & Margareta Gustavsson

30 oktober
"Tro och trä"
Tomas Forsner minns
Ingrid Broberger & Maria Ågren

13 november
Historia och historier från Skara stift
Johnny Hagberg
Karin Hansson & Berit Rydén

27 november
forts. på "Psaltaren i nöd och lust"
Bibelstudium med Anders Kjellqvist
Christina Wetteryd & Margareta Eriksson

11 december
Adventsamling med Psalmcirkeln
Berit Rydén & Margareta Eriksson