Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Församlingskår

Församlingskåren är en lokalavdelning av Svenska kyrkans lekmannaförbund. Kårens strävan är att fler människor skall bli delaktiga i församlingsgemenskapen, kunna föra ut evangeliet i vardagslivet, kunna påverka kyrkans framtidsfrågor osv.


Kårens möten är förlagda till varannan måndag jämna veckor mellan kl. 16-18 i Nicolaigården, höst- och vårtermin. Program för varje gång är inledning, föredrag av någon inbjuden gäst, kaffe och sedan avslutning.

Märk väl - att mötena är till för alla, även icke medlemmar. Kårens sammankomster står att läsa om under församlingens predikoturer i NLT. 

Mer information kan lämnas av ordförande Berit Rydén, tel. 0510-620 93

20 januari
Bibelstudium: Kan lidandet komma från Gud? Karin Enerbäck
Berit R. & Åke S.

3 februari
Årsmöte. Bach i alla tonarter: Lars Hernqvist  
Karin H & Maria Å.

17 februari
”Det går som på räls” En månad med interrail i Europa Monica o Tomas Forsner
Ingrid B & Christina W.

2 mars
Vad gör en apotekare och varför blir hon präst? Maria Dufberg
Margareta G & Berit R.

16 mars
Delaktighet och gemenskap. Om ungdomsarbete i Mariakyrkan; Carl-Wilhelm Malmesved o Adam  Henström
Maria Å. & Karin H.

30 mars
Bibelstudium: Psaltaren i nöd och lust: Anders Kjellqvist
Åke S. & Ingrid B.

27 april
I sjukhuskyrkans tjänst Karolina Hedlund Karlsson
Christina W. & Margareta G.

11 maj
Utfärd: Ev. till Lundsbrunn