Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Församlingskår

Församlingskåren är en lokalavdelning av Svenska kyrkans lekmannaförbund. Kårens strävan är att fler människor skall bli delaktiga i församlingsgemenskapen, kunna föra ut evangeliet i vardagslivet, kunna påverka kyrkans framtidsfrågor osv.


Kårens möten är förlagda till varannan måndag jämna veckor mellan kl. 16-18 i Nicolaigården, höst- och vårtermin. Program för varje gång är inledning, föredrag av någon inbjuden gäst, kaffe och sedan avslutning.

Märk väl - att mötena är till för alla, även icke medlemmar. Kårens sammankomster står att läsa om under församlingens predikoturer i NLT. 

Mer information kan lämnas av ordförande Berit Rydén, tel. 0510-620 93

Höstens program

12 november
Pilgrim i Norge
Tomas och Monica Forsner
Margareta Gustavsson & Berit Rydén

26 november
Föreläsningskväll: Göran Larsson, präst och leg. psykoterapeut föreläser utifrån sin bok
"Rötter och vingar"
Obs tiden kl. 18.30

10 december
Adventstema med Mariakyrkans kör och Josefin Creutzer
Christina Wetteryd & Maria Ågren