Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Lidköpings församling söker komminister

Tillsammans går vi nya tider till mötes. Församlingen ligger i startgroparna för att omarbeta församlingsinstruktionen som skall vara klar 2018, och i höst ska de kommande fyra årens förtroendevalda väljas för att sedan ta plats i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Medarbetarlaget genomgår en föryngring och förnyelse. En komminister går vidare mot uppdrag i biskopens tjänst och sjukhusprästen går i pension i februari 2018.


Nu har du chansen att tillsammans med ett spännande medarbetarlag och en engagerad församling forma kyrkans gemensamma framtid. Du har stora möjligheter att påverka hur arbetet skall bedrivas. Vi har två tjänster att erbjuda och söker präster som vill utveckla och hitta nya vägar att vara kyrka. Du är engagerad och förankrad i din tro och ser fram emot samarbeten och utmaningar.

Komminister med utgångspunkt från S:t Sigfrids kyrka
Du blir del av en församling med en given plats mitt i staden, där det finns en stor satsning på barn- och ungdomsarbete och en bred diakonal verksamhet. Det ekumeniska samarbetet är gott. Arbetet utgår från distriktsarbetslag, men även distriktsöverskridande projekt. S:t Sigfrids kyrka ger rum åt stödgrupper och är en träffpunkt för människor i alla åldrar. Distriktet har ett ungt, kreativt medarbetarlag med stor musikalisk, diakonal och pedagogisk kompetens. Tjänsten kan innebära arbetsledande ansvar.

Senast ansökan: 6 oktober, tillträde efter överenskommelse.

Komminister med inriktning sjukhuskyrka, själavård och utbildning
Denna tjänst erbjuder ett omväxlande och utmanande arbete med en mix av traditionellt församlingsarbete som gudstjänster, kyrkliga handlingar, leva vidaregrupper och vara en god själavårdare. Du ansvarar för verksamheten i sjukhuskyrkan tillsammans med ett antal volontärer och du ingår i vårdteamet på Hospice Gabriel (vård i livets slutskede). Du blir också en del av församlingens pedagogiska arbete för fördjupning av den kristna tron genom vuxen dialog t.ex. Alpha-kurser, föreläsningskvällar och Bas-grupper.

Senast ansökan: 10 november, tillträde efter överenskommelse.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Upplysningar lämnas av kyrkoherde Karin Enerbäck. Facklig företrädare KyrkA är Christer Edvinsson tel. 070-575 30 75 och Vision är Håkan Gerenmark tel. 070-608 76 41

Ansökan med meritförteckning och löneanspråk ställes till Lidköpings församling, 
Norra Kyrkogatan 7, 531 32 Lidköping. 
Obs märk kuvertet med ”Komminister”


Lidköpings församling är en stadsförsamling med ca 12.500 kyrkotillhöriga. Verksamheten bedrivs utifrån tre kyrkor, S:t Nicolai, S:t Sigfrid och S:ta Maria samt genom Sjukhuskyrkan och kyrkogårdsförvaltningen. Församlingen har en livlig verksamhet för alla åldrar med grund i evangeliet och den grundläggande uppgiften. Yrkesspecifik fortbildning och fördjupning är viktigt liksom samarbete över yrkesprofilerna, för att som en församling möta behov och utmaningar i kyrkans roll i samhälle. Församlingen har ett engagerat kyrkoråd och många ideella medarbetare. 

Församlingen arbetar utifrån församlingsinstruktionens ledord: glädje och djup, gemenskap och delaktighet.

Arbetslaget i S:t Sigfrids kyrka består av präst, musiker, diakon (f.n föräldraledig), dramapedagog och församlingspedagog. I stadsdelskyrkan finns bra lokaler för verksamhet.