Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Lidköpings församling söker sjukhuspräst

Tillsammans går vi nya tider till mötes. Församlingen ligger i startgroparna för att omarbeta församlingsinstruktionen som skall vara klar 2018, och snart ska de kommande fyra årens förtroendevalda väljas för att sedan ta plats i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Medarbetarlaget genomgår en föryngring och förnyelse. En komminister har gått vidare mot uppdrag i biskopens tjänst och sjukhusprästen går i pension i februari 2018.


Nu har du chansen att tillsammans med ett spännande medarbetarlag och en engagerad församling forma kyrkans gemensamma framtid. Du har stora möjligheter att påverka hur arbetet skall bedrivas. Vi söker en präst som vill utveckla och hitta nya vägar att vara kyrka. Du är engagerad och förankrad i din tro och ser fram emot samarbeten och utmaningar.

Sjukhuspräst
Denna tjänst erbjuder ett omväxlande och utmanande arbete med en mix av traditionellt församlingsarbete som gudstjänster, kyrkliga handlingar, leva vidaregrupper och vara en god själavårdare. Du ansvarar för verksamheten i sjukhuskyrkan tillsammans med ett antal volontärer och du ingår i vårdteamet på Hospice Gabriel (vård i livets slutskede). Du blir också en del av församlingens pedagogiska arbete för fördjupning av den kristna tron genom vuxen dialog t.ex. Alpha-kurser, föreläsningskvällar och Bas-grupper.

Senast ansökan: 2 januari, tillträde efter överenskommelse.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Upplysningar lämnas av kyrkoherde Karin Enerbäck. Facklig företrädare KyrkA är Christer Edvinsson tel. 070-575 30 75 och Vision är Håkan Gerenmark tel. 070-608 76 41

Ansökan med meritförteckning och löneanspråk ställes till Lidköpings församling, 
Norra Kyrkogatan 7, 531 32 Lidköping. 
Obs märk kuvertet med ”Sjukhuspräst”


Lidköpings församling är en stadsförsamling med ca 12.500 kyrkotillhöriga. Verksamheten bedrivs utifrån tre kyrkor, S:t Nicolai, S:t Sigfrid och S:ta Maria samt genom Sjukhuskyrkan och kyrkogårdsförvaltningen. Församlingen har en livlig verksamhet för alla åldrar med grund i evangeliet och den grundläggande uppgiften. Yrkesspecifik fortbildning och fördjupning är viktigt liksom samarbete över yrkesprofilerna, för att som en församling möta behov och utmaningar i kyrkans roll i samhälle. Församlingen har ett engagerat kyrkoråd och många ideella medarbetare. 

Församlingen arbetar utifrån församlingsinstruktionens ledord: glädje och djup, gemenskap och delaktighet.