Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta organ.
Man beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:
• Mål och riktlinjer för verksamheten
• Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
• Kyrkorådet och andra nämnders organisation och verksamhetsformer
• Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder
• Val av revisorer och revisorersättare
• Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtoendevalda
• Årsredovosning och ansvarsfrihet


Mandatperiod 2014-2017

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna (7)
Kristina Pihl-Andersson (v.ordf)
Kent Almertz
Camilla Lundgren
Roland Larsson
Elisabet Söderlund
Gullvi Karlsson
Daniel Arthursson

Miljöpartister i Svenska kyrkan (1)
Anna Kelemen

Ersättare:
Marianne Bonnevier (nr 1)
Göran Larsson (nr 2)

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (10)
Lars-Gunnar Frisk
Ingeborg Johnson
Inghar Främberg (ordf)
Ann-Marie Rynman
Lisbeth Lång Persson
Sofia Hagberg
Ove Larsson
Lisa Maria Bergsten
Carina Svensson
Ingrid Hennersten

Ersättare:
Ulla-Britt Essgren (nr 1)
Anita Karlsson (nr 2)
Margareta Gustafsson (nr 3)
Marjatta Vaskelainen (nr 4)
Cecilia Karlsson (nr 5)

Samlingslistan för Lidköpings församling (7)
Rune Janbom
Berit Olsén
Birgitta Funcke
Bo Ekesbo
Bengt Klang
Gunilla Hjällström
Ulla Johansson

Ersättare:
Anders Salqvist (nr 1)
Anita Danielsson (nr 2)
Adolf Tham (nr 3)
Margareta Nyman (nr 4)

Till kyrkofullmäktiges hjälp att granska verksamheten finns revisorerna. Dessa är inte att betrakta som förtoendevalda enligt Kyrkoordningen. Om församlingens tillgångar överstiger 1000 prisbasbelopp måste minst en av revisorerna vara auktoriserad.

Ordförande
Claes Buder

Vice ordförande
Boel Widenheim-Eriksson

Ersättare
Mats Treijner
Per Anders Danielsson

Planerade möten 2017

16 maj (dagordning & protokoll)
7 november (dagordning & protokoll)
14 november (dagordning & protokoll)
12 december (dagordning & protokoll)

Möten 2016

5 april  (dagordningprotokoll)
31 maj  (dagordning & protokoll)
8 november  (dagordning & protokoll)

Möten 2015

10 mars  (dagordning & protokoll)
9 juni  (dagordning & protokoll)
3 november  (dagordning & protokoll)

Möten 2014

8 april (dagordning, protokoll)
10 juni (dagordningprotokoll)
23 september (dagordningprotokoll)
11 november (dagordningprotokoll)

Möten 2013

5 november (dagordning, protokoll)
26 november (dagordningprotokoll)