Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Kyrkogårds- och fastighetsutskott

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet ska hantera begravningsverksamheten och erbjuda gravrättsinnehavare service i form av gravskötsel. De ansvarar även för förvaltning av fastigheter och byggnader samt ansvarar för församlingens vaktmästeri. Kyrkoherden har närvarorätt men ingen beslutanderätt.

 

Mandatperiod 2014-2017

Ordförande
Roland Larsson

Vice ordförande
Bengt Klang

Ledamöter
Lisbeth Persson
Bengt Klang
Roland Larsson
Sofia Hagberg
Anders Salqvist
Kristina Pihl-Andersson
Ulla-Britt Essgren

Personliga ersättare
Anita Karlsson
Gunilla Hjällström
Daniel Arthursson
Anita Karlsson
Gunilla Hjällström
Daniel Arthursson
Anita Karlsson