Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet har omsorg för församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över nämndernas verksamhet. Kyrkorådet följer uppmärksamt de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkoherden har en självskriven plats i Kyrkorådet.


Mandatperiod 2014-2017

Lars-Gunnar Frisk POSK
Rune Janbom SLLF, ordf.
Kristina Pihl-Andersson S
Ingeborg Johnson POSK
Birgitta Funcke SLLF
Kent Almertz S
Inghar Främberg POSK
Berit Olsén SLLF
Ove Larsson POSK
Elisabeth Söderlund S

Personliga ersättare
Ingrid Hennersten
Adolf Tham
Camilla Lundgren
Daniel Arthursson
Lisbeth Persson
Ulla Johansson

Planerade möten 2017

24 januari (dagordning protokoll)
21 februari (dagordning & protokoll)
21 mars (dagordning protokoll)
25 april (dagordning & protokoll)
30 maj (dagordning & protokoll)
22 augusti (dagordning protokoll)
17 oktober (dagordning protokoll)
5 december (dagordning protokoll)

Se arkiv