Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Andakt i hemmet i coronatid

2020-09-30

Via länken nedan finner du en enkel ordning för andakt i hemmet. Det är en pdf-fil, som du kan skriva ut om du har möjlighet.

Ta del av andakten!

Enkel andakt i coronatid

Inledning
I Guds, den treeniges namn. Amen.

Psalm/musik/psaltarpsalm

Textläsning
Du kan välja någon av söndagens texter, se www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter,
en bibelläsningsplan, andaktsbok eller göra ett eget val. Hela bibeln är sökbar på
bibeln.se.

Tystnad

Bön
Be din egen bön och berätta för Gud vad som ligger dig närmast om hjärtat.
Vi ber för dem som påverkas av coronavirusets följder, direkt eller indirekt.
Vi ber för dem som arbetar inom hälso-och sjukvård, för dem som forskar, för dem som har övergripande ansvar och för dem som tar beslut.
Vi ber för dem som drabbas av sjukdom, deras anhöriga och vänner.
Vi ber för dem som är oroliga och ensamma.
Vi ber för dem vi älskar, för släktingar och vänner, för andra i vår församling.
Tack Gud för tron, för hoppet som bär och för kärleken som övervinner allt. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar oss genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse.
I Jesu namn. Amen.

Herrens bön
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen.

Välsignelsen
Herren välsigne oss och bevare oss
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Guds: Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen

Psalm eller musik

« Tillbaka

Andakt i hemmet i coronatid