Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Biskopsvisitation

2019-02-03

– I Skara stift arbetar vi sedan en tid med det som kallas ”Vägen vidare”. Det är ett program för kontakterna mellan stift och församlingar.
Där ingår visitationerna som en del. 

Vägen vidare löper i perioder om tolv år. En gång under denna period är det biskopsvisitation och övriga år sker kontakterna i andra former.

– Tanken är att stiftet och församlingarna tillsammans arbetar med utvecklingen av verksamheten.

Under 29-31 januari 2019 kommer biskop Åke Bonnier vara i Lidköpings församling. Tanken med besöket är att biskopen ska få en djupare inblick i församlingens arbete, men också att man tillsammans ska samtala om hur arbetet kan utvecklas.

– Biskopen vill möta dem som är engagerade i kyrkans arbete, men också träffa företrädare för församlingens samarbetspartners till exempel kommunen och andra samfund, berättar Martin Wikman som är biskopsadjunkt vid stiftskansliet.

En viktig punkt är att samtala kring den verksamhet som församlingen vill satsa lite extra på. Detta skiljer sig från plats till plats. Programmet för visitationen är fullspäckat. Nedan är de aktiviteter som är öppna för Er alla.

29/1 8.30 Morgonbön i S:t Nicolai kyrka.

17.00 Mässa i S:ta Maria kyrka.

30/1 18.30 Alla är välkomna till en kväll Tillsammans på Parketten. Berättelser ur livet. Enklare måltid

20.45 Aftonbön.

31/1 8.30 Morgonmässa i S:t Nicolai kyrka.

3/2 11.00 Visitationshögmässa i S:t Nicolai kyrka.

13.00 Lunch & visitationstal i Nicolaigården. (anmälan)

« Tillbaka

Biskopsvisitation