Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Retreat 6 april - av dag i stillhet

2019-04-06

Temadag med retreat

Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren

Lördag 6 april 9.30-17.00 i Nicolaigården Lidköping En dag för att varva ner och göra nya upptäckter om Gud och oss själva. Vi får besök av Ulla Käll, diakon och gitarrist som arbetar med retreater och andlig vägledning. Ibland behöver vi avstånd från vardagen för att söka djupare. Retreat är det engelska ordet för just detta, att dra sig tillbaka. Under en retreatdag lever vi i en enkel rytm med tideböner och tystnad.
 
Jesus sa till sina lärjungar:
”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” (Markus 6:31)
 
Vi inleder tillsammans 9.30 och sedan finns det tid för vila, bön, enskilt samtal. etc. Dagen avslutas med mässa i Taizéanda i S:t Nicolai kyrka kl. 16.00
 
Medverkan av Ulla Käll, www.ullakall.no Mikael Kjell präst i EFS-kyrkan samt Anders Kjellqvist, präst i Lidköpings församling.
Dagen är ett samarbete mellan Lidköpings församling och EFS-kyrkan i Lidköping.
Kostnad: 50:- för hela dagen. Information o anmälan senast 1/4: 0708-32 82 26 mikael.kjell@svenskakyrkan.se

« Tillbaka

Retreat 6 april - av dag i stillhet