Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Retreat & meditation

Möjlighet till stillhet och reflektion. Varannan torsdag hela hösten erbjuds meditation i Mariakyrkan. Retreatdagar ebjuds av flera församlingar runt om i Lidköping.


Stillhet och tystnad - RETREAT

Vårt behov av stillhet gör sig påmint på olika sätt för den stressade nutidsmänniskan. Att delta i en Stilla dag är att under tystnadens beskydd få möjlighet att lyssna inåt, på sig själv och på Gud. Retreatdagar erbjuds av flera församlingar runt omkring Lidköping.

Lördag 6 april mellan kl. 9.30-17.00 i Nicolaigården
Retreatdag med Ulla Käll, gitarrist och retreatledare.
Dagen avslutas med mässa i Taizéanda kl. 16.00 i S:t Nicolai kyrka. Mässan leds av Ulla Käll.

Anmälan och info: mikael.kjell@svenskakyrkan.se
tel: 0708-32 82 26

Meditation

Välkommen att delta i meditation i Mariakyrkan varannan torsdag, jämna veckor. En introduktion erbjuds kl. 18.30 för dig som inte varit med tidigare. 19.00 börjar meditationen.

Ingen anmälan, ingen kostnad. Kontaktperson är Lars Tivemo.