Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Valberedning

Till sin hjälp att bereda valärenden har Kyrkofullmäktige utsett en särskild valberedning. Denna bereder samtliga valärenden som kyrkofullmäktige fattar, både i samband med en ny mandatperiod men också fyllnadsval löpande under 4-årsperioden.

 

Mandatperiod 2014-2017

Ordförande
Birgitta Funcke

Vice ordförande
Carina Svensson

Ledamöter
Kristina Pihl-Andersson
Ulla-Britt Essgren
Berit Olsén

Personliga ersättare
Bo Ekesbo
Anita Karlsson
Camilla Lundgren
Margareta Gustafsson
Bengt Klang