Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Valnämnd

Det är obligatoriskt att det i varje församling finns en Valnämnd. Denna ansvarar för valets genomförande på det lokala planet och skall i övrigt biträda Stiftsstyrelsen och fullgöra ålagda uppgifter enligt Kyrkoordningen.

 

Mandatperiod 2014-2017

Ordförande
Kristina Pihl-Andersson

Vice ordförande
Berit Olsén

Ledamöter
AnnMarie Rynman
Berit Olsén
Kristina Pihl-Andersson
Sofia Hagberg
Anita Danielsson

Personliga ersättare
Margareta Gustafsson
Gunilla Hjällström
Daniel Arthursson
Cecilia Karlsson
Gunilla Hjällström