Vad säger medicinen om infraröda bastumattor som behandlar stress och ångest?

Harvard Medical Schools Department of Psychiatry publicerade forskning 2009 som syftade till att besvara frågan om en patients psykologiska status skulle kunna förbättras med nära-infraröd ljusterapi, som är anmärkningsvärt lik de tillstånd man finner i en bastu.

 

Dessa forskare ville också plotta sambandet mellan behandlingen och de psykologiska förbättringarna, kartlägga det ökade blodflödet till framsidan av hjärnan och se till att det inte fanns några biverkningar i processen.

 

Deras resultat var överväldigande. Av de tio patienter som deltog i studien noterade författarna efter en tvåveckorsperiod att patienterna hade “upplevt mycket signifikanta minskningar av både HAM-D (depression) och HAM-A (ångest) poäng efter behandling, med de största minskningarna händer efter 2 veckor.” Sex av tio patienter såg sin nivå av uppmätt depression minska, medan sju av tio såg sin ångestnivå minska. Dessa siffror fick författarna att skriva i sin slutsats att behandlingen “kan vara användbar vid behandling av depression och andra psykiatriska störningar”, samtidigt som de noterade att “vi inte observerade några biverkningar.”

 

Dessa resultat låg till grund för en randomiserad studie av effektiviteten av långt infraröda strålar som stimulerar serotoninproduktionen och MDA-nivåer hos deprimerade och sömnlösa patienter. Forskare designade ett experiment med 70 patienter med klinisk depression och sömnstörningar med hjälp av fjärrinfraröda strålar (FIR) för att testa för eventuella förändringar i serotoninnivåer.

 

Författare till denna studie skrev att “serotonin ökade och MDA minskade efter introduktionen av FIR,” och tillade att “dessa observationer indikerar att serotoninvägen är involverad i den patofysiologiska mekanismen som är ansvarig för de skadliga effekterna av MDA på deprimerade patienter med sömnlöshet.”

 

Så vi kan se att det finns en legitim – och växande – mängd medicinska bevis som korrelerar de fysiologiska fördelarna med tekniken i hjärtat av våra infraröda bastur, vilket leder till minskningar av stress, ångest och psykisk ohälsa som härrör från samma källa.

 

Sänker infraröda bastufiltar dina kortisolnivåer?

Som vi upptäckte tidigare i det här stycket är kortisol ett hormon som frisätts av vår kropp i tider av stress, vilket ger oss en extra boost av energi och till och med koncentration för att navigera i potentiellt farliga situationer. Däremot kan överexponering för kortisol, annars känt som stresshormonet, visa sig vara problematisk för hälsan.

 

Du kommer därför att bli glad att veta att att spendera tid i en infraröd bastufilt faktiskt kan hjälpa till att minska dina kortisolnivåer. Detta beror på ett antal relativt enkla faktorer, varav den första involverar ökat blodflöde av syrerikt blod till hjärnan som hjälper till att ge en mer stabil form av homeostas som kan minska kortisolnivåerna.

 

För det andra kan den enkla handlingen av en friskvårdsrutin, som att spendera tid i en bastu, ge tillräckligt med avkoppling för användare att komma in i ett nästan meditativt tillstånd som hjälper till att fokusera sinnet igen och eliminera triviala källor till stress. Infraröda bastufiltar finns här hos NordicHigh, som är den svenska marknadsledaren.