Hej där! Visste du att det finns något osynligt och farligt som kan gömma sig i ditt hem eller skola utan att du vet om det? Det kallas radon, och vi kan varken se, lukta eller känna den. Men lugn, det finns ett sätt att ta reda på om det finns radon runt omkring oss: radonmätningar!

Radon är en osynlig gas som kan orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive lungcancer, om vi utsätts för det för länge. I Sverige är det näst vanligaste skälet till lungcancer efter rökning. Och det finns uppskattningsvis 400 000 hem i Sverige där radonhalten är för hög.

För att ta reda på om radon finns i vårt hem, skola eller arbetsplats måste vi utföra radonmätningar. Mätningarna är som att låta våra hem eller skolor prata med oss om de känner av något konstigt.

Det säkraste sättet att göra detta är med något som kallas spårfilmsdosor, som man låter vara i byggnaden i minst två månader. Det ger oss den mest tillförlitliga informationen om radonhalten. Om vi är i en situation där vi snabbt behöver veta om det finns radon, som när vi köper ett hus, kan vi använda korttidsmätningar som ger en snabb indikation.

Det är viktigt att vi gör radonmätningar i olika situationer:

  • När vi köper eller säljer ett hem: Det är som att göra ett hälsotest för vårt hus.
  • När vi renoverar eller bygger om: För att se om radon kan dyka upp när vi rör om i huset.
  • När vi ändrar ventilationen: För att vara säkra på att luften vi andas är ren.
  • När vi bygger ett nytt hus: För att starta på rätt sätt.
  • Om det var mer än 10 år sedan förra mätningen: Precis som ett årligt läkarbesök behöver vi regelbundna mätningar.
  • Om vi misstänker att radon kan finnas: Ibland måste vi vara detektiver och kolla extra noga.

Förutom hemmen är det viktigt att skolor, arbetsplatser och förskolor också gör radonmätningar. Arbetsgivare och fastighetsägare har ansvar för att se till att vi är säkra från radon på dessa platser. Om radonhalten är för hög, måste de vidta åtgärder för att skydda oss.

Så vad har vi lärt oss? Jo att radon är en osynlig fara som vi bara kan upptäcka genom mätningar. Det är bäst att mäta radon under en längre tid för att vara säker, men ibland kan vi använda korttidsmätningar för snabba svar. Så låt oss hålla våra hem och skolor säkra från radon genom att göra regelbundna radonmätningar.