Nu är det dags att agera och mäta radon i ditt hem! Radonsäsongen är i full gång, och det är hög tid att beställa radondosor för att genomföra en långtidsmätning. Genom att använda mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du enkelt erhålla ett pålitligt årsmedelvärde för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. I bostäder och offentliga byggnader är gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m³. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer och utgör den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Cirka 500 fall av lungcancer varje år tillskrivs radon, och ungefär 325,000 bostäder i Sverige har radonhalter över gränsvärdet.

En långtidsmätning är den mest tillförlitliga metoden för att mäta radon och ge ett pålitligt årsmedelvärde. Mätningen bör sträcka sig över minst 60 dagar under eldningsäsongen, från 1 oktober till 30 april. Det är en enkel process att själv utföra mätningen genom att placera ut radondosor enligt medföljande instruktioner. Efter mätperiodens slut skickar du dosorna för analys och erhåller inom cirka en vecka en ackrediterad mätrapport.

Radon kan förekomma överallt, vilket gör det viktigt att genomföra en radonmätning oavsett var du bor. Det säkerställer att du och din familj inte utsätts för förhöjda radonhalter. Det är särskilt viktigt att mäta radon under följande omständigheter:

  • Vid husköp eller försäljning av bostad.
  • Efter om- eller tillbyggnation av din bostad.
  • Efter förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet.
  • Vid nybyggnation.
  • Om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning.
  • Om du misstänker att radon kan finnas i din bostad.

Om radonmätningen visar att halterna överstiger 200 Bq/m³ är det viktigt att vidta lämpliga åtgärder. Åtgärderna kan innefatta ökad luftomsättning, tätning eller isolering. Vid förekomst av radon i hushållsvattnet kan det behandlas genom luftning eller användning av kolfilter.

Det är avgörande att vara proaktiv och genomföra en radonmätning för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och skydda dig och din familj från potentiella hälsorisker.