Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Hantera sorg

Många av oss tycker det är svårt att veta hur man ska bete sig när någon i ens närhet sörjer. Ibland vågar vi kanske inte ens ta den där kontakten vi skulle vilja ta. För vad ska man säga? Finns det något vettigt att säga? Hur kan man visa omsorg?


Sorg går inte att bota men alla människor kan göra en insats för sin nästa i sorg. I alla tider har kyrkan mött sörjande människor och har därför stor och lång erfarenhet av just det. I kyrkan erbjuds både ritualer som hjälper genom den akuta sorgen och möjlighet till olika typer av stödjande samtal. När någon dör erbjuder Svenska kyrkan flera olika mötesplatser. 

Någon att prata med

Kris och stödsamtal

Behöver du någon att prata med? Våra diakoner och präster finns alltid där för dig, kostnadsfritt.
Kontakta någon av följande; Nicolaidistriktet, Elin Kjell, diakon, Anders Kjellqvist, präst; Sigfridsdistriktet, Clara Linderland, diakon, Mats Bengtsson, präst eller Mariadistriktet; Catrine Lundberg, diakon, Lars Tivemo, präst, samt sjukhuspräst, Karolina Hedlund Carlsson och kyrkoherde Karin Enerbäck

Leva vidare träffar

Du som har förlorat din livskamrat inbjuds till fem träffar med temat "Leva vidare". Vi träffas för att tillsammans i grupp prata om hur det är att leva i sorg och hjälpa varandra att orka se framåt. Sedan dricker vi kaffe tillsammans och får också tillfälle att samtala i mindre grupper. Sorgen har många ansikten och uttryckssätt. Ibland kan det kännas lättare att få dela sina upplevelser med andra i samma situation och på så sätt få hjälp att leva vidare.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans verksamhet finansieras av Svenska kyrkan i Lidköping, med visst stöd från Skara stift. Vi finns tillhands för samtal, bön, andakter och krisstöd för patienter, anhöriga och personal. För närvarande arbetar präst och volontärer i Sjukhuskyrkan. Lokalerna finns i närheten av sjukhusapoteket, där också andaktsrum/meditationsrum är beläget. Det är öppet dygnet runt för alla att besöka.

Lidköpings församling är på ett särskilt sätt involverade i Hospice Gabriels verksamhet för vård i livets slutskede, genom att sjukhusprästen ingår i vårdteamet.

Jourhavande präst

Ibland är det som svårast när det är som mörkast. Utanför kontorstid finns Svenska kyrkans ”Jourhavande präst” för dig som behöver prata med någon som lyssnar. Du kan ringa 112 klockan 21.00-06.00. Det finns även ett digitalt brev som du kan skriva när som helst – och få svar inom 24 timmar samt möjlighet att chatta med en präst. I alla samtal med en präst gäller den absoluta tystnadsplikten.
Läs mer om Jourhavande präst här på Svenska kyrkans hemsida

Skriv en bön

Besök gärna bönewebben för att skriva en bön, eller tända ett ljus!
Bönewebben finns alltid öppen för dig.

 

 


 

 

Mer om sorg
Hur kan man vara en en god vän till den som sörjer?
Läs mer på Svenska kyrkans hemsida 

Hur kan man stötta ett barn i sorg?
Läs mer på Svenska kyrkans hemsida

Prästen Tomas Jarvid skriver på sin blogg om fyra saker du bör undvika att säga till en sörjande
Hans blogg hittar du här

Första hjälpen vid sorg
En liten ABC med handfasta tips till dig som vill hjälpa