Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

En dag om sorg 10 oktober

2020-10-10

Detta är en dag för dig som lidit en förlust. Din förlust kan vara nyligen, eller för länge sedan. Du kan sörja en partner, en förälder, ett barn eller någon annan närstående. 

Sorgeprocessen ser olika ut för oss alla och en del har behov att samtala och reflektera tillsammans. I höst erbjuds återigen denna möjlighet. Alla är välkomna! Oavsett anledning till din sorg, eller hur gammal alt. ung du är. 

På agendan står ett föredrag av sjukhuspräst Karolina Hedlund Carlsson, samtalsgrupper med erfarna samtalsledare samt bildterapi med bildterapeut Catherine Rogers Jonsson. Självklart bryter vi för lunch och fika. Vi avslutar med musik och ljuständning i S:t Nicolai kyrka.

10 oktober kl. 9.30-16.00 i Nicolaigården
Anmälan till sjukhuspräst Karolina Hedlund Carlsson e-post: karolina.hedlund.carlsson@svenskakyrkan.se
eller diakon Catrine Lundberg e-post: catrine.lundberg@svenskakyrkan.se
senast 2 oktober.
Kostnad för dagen är 100 kr.

 

« Tillbaka

En dag om sorg 10 oktober