Investeringar är en viktig del av vår ekonomi och det finns många frågor som är förknippade med dem. Här är en sammanfattning av de vanligaste frågorna om investeringar.

1. Vad är aktieinvesteringar?

Syftet med att investera i aktier är att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt och stärka din ekonomi. Det handlar om att hitta ett företag som du tror kommer att vara framgångsrikt i framtiden och som har potential att ge dig vinster på längre sikt.

2. Är det säkert att investera i aktier?

Att investera i aktier kan vara riskabelt. Aktier är bara säkra om det företag som ger ut dem är väletablerat och har ett gott kapital. Det är också viktigt att välja företag som har en god historia av att ge god avkastning. Dessutom bör du vara medveten om att marknaden kan uppvisa stora svängningar, vilket innebär att den är förknippad med en viss risk.

3. Vilka typer av aktieinvesteringar finns det?

Det finns många olika typer av aktieinvesteringar, t.ex. enskilda aktier, ETF:er (Exchange Traded Funds), råvaror och aktieindex. Det kan vara svårt att välja rätt investering, men det är viktigt för långsiktig ekonomisk tillväxt. Därför är det en bra idé att tala med en finansiell rådgivare innan du investerar.

4. Var ska du börja när du vill investera?

Om du har god kännedom om marknaden kan du börja investera själv. Detta gör du genom att hitta en plattform som du tycker är användarvänlig, sedan sätter du in pengar och kan börja investera. Om du inte har någon större erfarenhet av investeringar är det bäst att tala med en professionell finansiell rådgivare. 

5. Hur länge ska jag kunna klara mig utan mina pengar?

Om du har mindre än ett år på dig innan du planerar att spendera pengarna, rekommenderas det inte att du investerar dem utan låter dem stå på ett bankkonto.
Dessutom beror det också på hur riskbenägen du är. Om du vill ha en lägre risk bör du fokusera på investeringar med en längre tidshorisont, t.ex. indexfonder och ETF:er. Om du är mer riskbenägen kan du kanske tjäna pengar snabbare genom att investera i aktier med en kortare tidshorisont.

6. Hur väljer man rätt investering?

Det handlar om att undersöka företag, deras historia och deras framtida potential. Det är också viktigt att förstå det område som företaget är verksamt inom och hur marknaden utvecklas. Det är också bra att hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna och trenderna på marknaden. Det kan hjälpa dig att få en bättre överblick 
av investeringsmöjligheter.

7. Hur mycket ska du investera?

Detta beror på dina finansiella mål och din riskbenägenhet. Det rekommenderas att du börjar med att investera en liten procentandel av dina pengar och sedan ökar beloppet med tiden när du blir mer bekväm med investeringen.

8. Hur mycket skatt måste jag betala?

Om din avkastning på aktier är mindre än 55 300 danska kronor (2020) måste du betala 27 % skatt på dina aktieinkomster. Om din vinst däremot är högre måste du betala 42 % skatt på din aktieinkomst.

9. Vad gör jag om aktiekursen faller?

Det är viktigt att hålla sig lugn och inte låta känslor styra ditt investeringsbeslut. Det är därför en bra idé att göra upp en plan för hur du ska hantera ett fall i aktiekursen innan du gör ett köp. Detta kan hjälpa dig att undvika att göra dåliga investeringsbeslut i desperation.