En radonbesiktning bör göras efter en långtidsmätning som visar höga halter av radon. Denna besiktning kan enkelt utföras på plats och syftet är att bestämma vilka åtgärder som krävs för att lösa problemet med radon.

En radonbesiktning innefattar undersökning av huskonstruktionen, ventilationskontroll, sökning efter läckor och mätning av gammastrålning (blåbetong) från byggnaden. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vattnet. När undersökningen är klar får man reda på vilka åtgärder som krävs för att ta bort radonproblem.

Strålskyddsmyndigheten uppskattar att radon orsakar ungefär 500 fall av lungcancer varje år och är den näst största orsaken efter rökning. Ungefär 400 000 hus i Sverige har idag högre radonhalter än gränsvärdena. Enda sättet att veta om en bostad har för höga radonhalter är genom att göra en radonmätning. I Sverige är gränsen för högsta radonhalt inomhus på 200 bq/m3. För tillförlitliga resultat och för att erhålla ett årsmedelvärde rekommenderas mätningen under eldningssäsongen, minst två månader. Eldningssäsongen är från 1 oktober till 30 april.

En radonbesiktning utförs i bostaden och syftar till att mäta radonhalterna på plats. Efter genomförd undersökning får man förslag om åtgärder som bör vidtas för att säkerställa en säker och trygg bostad. Genom att genomföra en radonbesiktning och radonsanering kan man få en säkrare och mer trygg bostad.

Vid besiktningen får du hjälp från besiktningsmän för att förstå hur radonet kommer in i bostaden och hur det kan fjärmas. För en effektiv besiktning, ha tillgång till mätrapporten från radonmätningen, en planritning/beskrivning av bostaden. Vid själva besiktningen måste tillgång till golvbrunnar, vattenledningar, el och inspektionsluckor vara tillgänglig.

En radonsanering görs på olika sätt beroende på radonkällan. Markradon kan exempelvis saneras med radonsug, förbättrad ventilation, tätningar, eller radonbrunn. Radon i vatten behandlas genom luftning innan det används i huset. Priset för radonsanering varierar beroende på bostad  och vad som krävs för åtgärd. Vissa åtgärder är dyrare än andra.